Duben 2008

Carapar-biografie

30. dubna 2008 v 23:16 | Flája |  Barraki

Carapar

Carapar
Barraki
Nástroje
Široký meč, dráp, vystřelovač olihní (dříve)
Síly
nejsou
Stav
Zesnulý
Carapar byl jeden z Barraki válečníků. On byl často nazívaný "Ničitel moří ".

Biografie

Carapar byl dříve jeden ze šesti členů Ligy šesti království, ovládal jižní část známého vesmíru. Carapar podlehl spolu s ostatními Barraki během útoku od armády Bratrství Makuty. Carapar byl přinesen spolu s ostatními Botarem k doupěti předtím, než je chtěl zabít Teridax. Oni pak byli uvězněni po mnoho let až do Velké potopy, která zničila vnitřní doupě a dovolila jim vyplavat ven, kde se změnili Doupětní mutagenem ve vodách, aby nemohli dýchat vzduch .
O mnoho let později, se setkal s ostatními Barraki, aby naplánovali jak dostat Kanohi Igniku. Zatímco hledali tu masku, Carapar prozkoumal území té podmořské oblasti, která nebyla nikdy navštívena a byl napadnut nějakým druhem vodního červa.
Potom mu řekl Takadox, aby unesl Ga-Matoranku která našla masku při jejím pádu do mahri-nui. V Takadoxově jeskyni měl Carapar s ním malý rozhovor o hypnóze a co potřebují od Ga-Matorana. Ke Caraparovu překvapení, mu Takadox řekl, aby ji osvobodil jako "dar míru " a zastavil Ehleka od napadení Mahri Nui Matoranů. Později zastavil Ehlekovi Úhoře. Když je nakonec zastavil oba se pustili dolů k Pridakovi, aby zjistili kdo je zrádce Barraki.
Našli Brutaku, který nakázal dvěma Barraki vzít jej k Ignice. Když Carapar začal protestovat proti Ehlekovi, řekl Brutaka že jej mohli vzít k masce ale že tam je "300 nožní dlouhý problém ". Nějaký čas potom, Pridak byl s Mantaxem a všimli si jich na jejich cestě a když tam byl čtyři proti jednomu, Brutaka je jen následoval.
Později (nyní bez Brutaky) Barraki uzavřeli Dekara a Pridak se dotkl masky života, poslat obrovskou vlnu světla skrz doupě. Když světlo přestalo, Carapar byl napůl zahrabaný v písku.
Později, Carapar a ostatní Barraki objevili Toa Mahri (bez Matora Jak Toa Mahri Kongu unikl a Carapar, spolu s Kalmahem, na něj vystřelili olihně. Pak Hahnah Krab zabil olihně a Carapar a Kalmah uprchli před obrovským Rahi zavolaným Konguem. Carapar a Kalmah se vrátili k olihní jeskyni kde byli ostatní Barraki. Dva odcházeli a šli ven k hlídání Jallera a Kongua. Carapar a Kalmah vystřelili olihně znovu, ale to bylo k ničemu. Dva Toa říkali, že jestliže použijí masku života, pomáhali by Barraki, ale Carapar a Kalmah řekli, že jestliže oni měli uzavřít obchod, Mahri musí zabít Pridaka.
Carapar, spolu s ostatními Barraki, byli zavoláni žraločímu zubu Mantaxem, který ukázal, že mezi nimi je zrádce. On nařídil, aby se zrádce odhalil na oplátku za masku, ale byl přerušen lavinou způsobenou Hydraxonovím bojem s Maxilosem. Takadox pak dokázal, že je zrádce. Nicméně, místo toho, aby byl zabit, jej Barraki nutili, aby pomohl získat Igniku, kterou znovu ztratili. Nicméně, Maxilos/Teridax přišel a ukázal jeho skutečná totožnost. Carapar sebral jeho armádu a nařídil jí bojovat proti Teridaxovi. Spojené armády Barraki útočili, a poškodili Maxilosovo tělo hrozně.
Po snaze získat masku, Carapar a ostatní Barraki bojovali proti Toa Mahri. Toa Mahri byli pak teleportováni k Metru Nui Matorem používajícám Ignika, tak ukončil zápas.

Řád Mata Nui

Carapar byl pak rekrutoval Řádem Mata Nui jako součást síly k prozkoumání řetězu jižních ostrovů a hledání Miserixe, bývalého vůdce bratrství Makuty. S Caraparem je Takadox, Roodaka, Vezon, Spiriah, a Brutaka jako vůdce týmu. On dostal zvláštní dýchající vybavení, aby přežil na zemi.
Když tým cestoval do Steltu, aby získali loď, Carapar držel Roodaka a nutil ji aby to vypadalo jako že ji chytli a ne že je součástí skupiny. On namítl proti plánu, nicméně, věřil, že oni mohli jen ukrást loď.
Potom tým zakotvil na ostrově kde měli skryté zbraně, Brutaka dal Caraparovi broadsword. Brzy poté byl tým obklopený obří kamennou zdí. Brutaka byl táhnut do jeskyně chapadlem a zbytek týmu ho následoval, setkali se s Tren Krom. Carapar se jej pokusil zabít, ale Tren Krom si ho všiml. Když Carapar zvedl jeho meč, Tren Krom namířil třetí oko a vypálil rozkladový paprsek z něj a rozbil Carapara do kusů.

Schopnosti a zvláštnosti

Carapar měl mnohem lepší mysl než, měl v letech před jeho smrtí ,ale po staletí byl hypnotizován Takadoxem a ten nahlodal jeho mentální dovednosti. Carapar byl stále ochotný vydržet Takadoxe jako spojence - on zjistil, že jestli se něco stane, Takadox by vždy uměl najít způsob, jak přežít.
Greg Farshtey citoval o Caraparovi: on není "hloupý " jak někteří myslí -- "on jen myslí pomalu."
Před vyhnanstvím v Doupěti, byl Carapar známý jako nejdivočejší Barraki - nejnepatrnější známka neúcty z jednoho venkovana by znamenala ničení a smrt pro celou plochu nebo vesnici.
Caraparovy silné krunýře byly neproniknutelné z jakéhokoliv útoku, jedině elektrickým útokem mohl být poškozen. Měl obří dráp a vystřelovač olihní - on měl technicky dva drápy, jeden v každé ruce, ale musel jeden odstranit, aby mohl ovládat jeho vystřelovač olihní. On také měl velkou sílu. Jeho zbraně mu byly vzaty, když byl zachycen řádem Mata Nui; jeho nová zbraň byla broadsword.

Armáda

Carapar řídil skupinu Keras Krabů a Důlní válečné želvy v armádě. Vybral ty nejdivočejší z jeho doupětních válečných želv jako jeho osobní "vozidlo" pro bitvy.

Takea žraloci

27. dubna 2008 v 14:59 | Flája |  Armády Barraki

Takea

Takea
Rahi
Stav
Neznámo
Takea jsou divocí žraločí dravci Rahi. Přezdívaný "Král žraloků, " jen pověst o Takea ve vodě stačí na vyškrábání Matoranů z Ga-Koro ke břehu. Takea jsou přirození nepřátelé Tarakava, ačkoli žraloci uvažují o nějakých vodních nepřátelých, někdy se spokojí s ostatniími Takea. Hahli honila tyto žraloky pod vodou v Ga-Koro cvičila se v rychlosti pro Kolhii. V Metru Nui, Takea napadli Matoranské lodě jen pro sport. V Doupěti, jsou Takeové částí Pridakovi armády.

Pridak-biografie

26. dubna 2008 v 16:34 | Flája |  Barraki

Pridak

Pridak
Barraki
Nástroje
Dvě Žraločí ostří, vystřelovač olihní, zuby
Síly
Cítí elektrické pole, zlepšený cit žraloka
Stav
Uvězněný v Doupěti
Pridak je oficiální vůdce Barraki a předtím byl neoficiální vůdce Ligy šesti království.

Biografie

Pridak byl původně otrok bratrství Makuty a asistent Icaraxe. Zatímco pracoval pro bratrství, Pridak cestoval do Xie, pomoci Icaraxovi kvůli "přesvědčení " Vortixxů snížit jejich ceny. On byl zmatený městem a jeho důležitosít. Tak ztracený v jeho myšlenkách, Mutran a Icarax jej skoro museli táhnout zpět k Destralu. Později, byl přiřazen k vládnutí na malém, bezcenném území, ale bylo to velké podněcovat jeho chtíče po něčem jiném. On se uvolnil od bratrství a začal s životem jako dobyvatel. On spolu s ostatními pěti Barraki vytvořil alianci jjménem Liga šesti království, podmanili si hodně ze známého BIONICLE vesmíru. Pridak jednou vládl severovýchodní části Matoranského vesmíru, včetně Xie. V jejich koncových stupních plánu k útoku na Metru Nui, vůdce Barraki, spolu s ostatními, byli chyceni Bratrstvím Makuty. Momenty před jejich zničením Teridaxem se Botar objevil a vyhnal je k Doupěti. Zůstali tam pro tisíce roků až do Velké potopy ,která rozbila kupoli vnějšího doupěte a uvolnila vězně ven do oceánu. Pridak a ostatní plavali ven a byli následně měněni do jejich aktuální formy.

Maska života

Poté co Ignika upadla do moře, Pridak se dozvěděl o příletu masky a během jeho hledání, zahájil útok na Defilaka, Gara, Idris, a Sardu jak zkoumali oceánské hlubiny v ponorce . On přinesl čtyři Matorany k jeskyni kde je vyslechl bez úspěchu, hodil Sardu z jeskyně do středu Takea žraloků. Poté co řekl matoranům, že byl Barraki, Defilak, věděl podle legendy,že Pridak nemohl být Barraki. Prida jej pak vzalj k vrcholu hory soli, přehlédnul Mahri Nui a prozradil šokovanému Defilakovi popis Barraki, říkal, že nesnáší, když vidí někoho zemřít koho nezná. On pak žádal o matorana kde je mask maska a hrozil mu zabitím a všem Mahri Nui obyvatelů jestliže neodpoví. Defilak hrál o čas, a přivedl Pridaka k nížinám, řekl mu že maska byla pod chomáčem mořských řas. Najednou, on a Pridak přišli tvář k tváři ke 300 mutantským nohám jedovatého úhoře které maska života vytvořila. Matoran využil příležitosti a unikl, Pridak na něj zapomenut v jeho spěchu. Pridak plaval Narazil na prchajícího Mantaxe, který mu řekl co se stalo.
Setkal se s Ehlekem a Caraparem spolu s Brutakou, který byl nedávno přechodně dán do doupěte. Potom rychle prokázal, kdo byl pod kým, čtyři šly do jeskyně kde oživili Kalmaha a shledali Dekara držícího Igniku v jeho rukách. Potom Brutaka udělal neúspěšný pokus chytit masku a byl vytrhnutý Obří chobotnicí, Pridak šel na Matorana a dotkl se masky, způsobilo to jasné světlo které se šířilo přes vnější moře. To bylo to jasné světlo, které změnilo Toa Inika do Toa Mahri.
Jeho prokletí od Igniki zlepšilo jeho vztek a šílenství. Poté, co přišel k vědomí, hrozil rozbitím masku života jestliže Kalmah neunikne. Takadox jej zvládal hypnotizovat a on se uklidnil. Pridak vedl Barraki setkat se s Toa Mahri, bez Matora. Odhalil Kanohi Ignika. Pridak rozhodl vzít Mahri k Barraki jeskyním, kde byli drženi vězni různými mořskými bytostmi. Pak vedl Barraki, k setkání s Nocturnem, a uzavřel s ním obchod-díval se na masku života výměnou za vystřelovač olihní... a nebyt jeden.
Pridak a jeho mořské bytosti, také s Takadoxem, zahnané Toa Matorem a Maxilosem (Teridax v přestrojení). Matoro bleskově zmrazil dva Barraki. Pak svolal armádu mrtvých mořských bytostí k útočným Pridakovým žralokům. Zlá bitva byla končena když tisíce elektrických úhořů řízeni Ehlekem napadl a zničili Pridakovi (a Matorovi) síly v mase. Ehlek byl vzteklý kvůli několika žralokům kteří "napadli " jeho armádu.
Pridak reagoval útokem a začal bojovat proti Ehlekovi, Takadox se připojil k Pridakovi. Zápas skončil když Mantax poslal povel na ně a ostatní Barraki se s ním setkali u zubu velryby. Pridak dělal cestu k bodu setkání, kde Mantax odhalil k Barraki, že získal masku života. On také vysvětlil, že jeden z Barraki je prozradil dříve, než byli umístěni do doupěte, a ukázal masku jako jeho důkaz. Řekl, aby se zrádce odhalil, nebo by jim nedal masku.Byl zhozen lavinou způsobenou Hydraxonovým bojem s Maxilosem, který vyřadil válečníky z rovnováhy. Pridak sledoval, jak se Mantax snažil uprchnout z hromady kamene. Takadox, se odhalit, že je zrádce, ukradl masku od Mantaxe, a pak držel dýku u jeho hrdla. Pridak pak uprchl, aby se vyhnul zbytku laviny. Později se Barraki shromáždili znovu, se nechutí nutit Takadoxe, aby pomohl získat masku, místo toho, aby ho zabili. Sebrali jejich armády, připravené pro finální útok na Toa Mahri, kteří měli masku. Potkali se s Maxilosem, který se jim posmíval a pak dokázal, že je opravdu Teridax. Chtěli pomstu, Barraki napadlo, že je Teridax chtěl odlákat je od dobývání masky. Porazil čtyři Barraki, pak se postavil před Pridaka a Takadoxe. Potom Makuta dal Takadoxe do iluze. Ostatní Barraki hned jak vstali, mělit falešné bezvědomí. Pridak a zbytek Barraki pak vypustili největší útok. Barraki rozbili levou část Maxilosova těla a pokračovali k Toa Mahri. Barraki rychle zaplavili většinu z Toa s jejich masivní armádou, a byl na kraji vítězství když Jaller začal připravovat Nova blast. Pridak nařídil jeho armádě jej odstranit, ale byli neschopní tak udělat. Když měl Jaller spustit Nova blast, Matoro dopravil Toa Mahri k Metru Nui.
Pridak je nyní chycený v doupěti. Nyní se pokouší vyhnout zajetí Hydraxonem.

Schopnosti a zvláštnosti

Pridak je jeden z nejsilnějších, a nejrychlejších Barraki. Má zlepšené žraločí smysly (bystrý zrak, sluch, čich, atd.), stejně jako schopnost cítit elektrická pole. Nese dvě Žraločí ostří (které jsou skoro silné jako protoocel), spolu se zuby, které mohou prorazit Protoocel, a vystřelovač olihní. Je ohnivý vůdce a nebude váhat potrestat neposlušnost nebo nestoudnost bolestí. Jednou oslepil Kalmaha v jednom. Pridak je vůdce, který se ovládá jeho city, schopný držet k někomu zášť na neurčito.
Pridakův názor na život je jednoduchý. Jestliže mu stojí někdo v cestě, očekává, že se dostane z jeho cesty, nebo jej zničí. Vidí se jako narozený pravidlům, oprávněný k síle, a něco způsobuje udržet si tu moc, prostě je věrný sobě, nestará se kdo nebo co je zraněno.
Jeho mutace byly možná nejhorší trest, který mohl přijmout; před jeho transformací, měl velkou pýchu na jeho vlastní vzhled a věřil zvířatům. On, jako ostatní Barraki, pohrdá Teridaxem a neváhal vzpírat se mu k jeho tváři; on je také téměř takový myslitel jako Teridax. Jeho nenávist k Teridaxovi je obzvláště intenzivní, on sám jednou pracoval jako otrok Bratrství Makuty. Ačkoli je horkokrevný, je velmi praktický; protože on neviděl žádný zisk ze zabíjení Matoranů Mahri Nui, on si je nevybral, ale jestliže mohl dostat něco z toho, on odkázaně radostně zničil celé město a spal klidně celou noc.

Armáda

Pridak velí armádě Takea žraloků, kteří jsou částí nejdivočejších rahi pod vodou. V minulosti, řídil sílu Matoranských zločinců, tuláckých Temných lovců, a mnoho bytostí jednoduše zaujatý ničením.

Trivia

  • To bylo potvrzeno Greg Farshteyem, to značkování na Pridakově tváři a zbraních není krev, jak by si obyčejně věřil. Potvrdil že je to přirozené známkování.

Barraki-biografie

25. dubna 2008 v 19:36 | Flája |  Barraki

Barraki

Barraki
Organizace/skupina
Ředitelství/základ
Doupě
Velitel
Pridak
Stav
Aktivní; čtyři v doupěti; jeden v Řádu Mata Nui; jeden zesnulý
Cíl
Dostat se z doupěte a kultivovat jejich bývalý stav jako válečníci
Spojenci
Nocturn, Xia
Nepřátelé
Toa Mahri, Bratrství Makuty, Mahri Nui Matorani, Hydraxon
Barraki je Matoranské slovo pro "válečníka " a je to také titul bývalých válečníků vedených Pridakem. Každý je různého druhu a velí různé armádě. Po překvapivém útoku Bratrství Makuty, byli vzati do doupěte 80,000 let před Velkou potopou Botarem. Byli -a ještě jsou- nejvíce nenávidění nepřátelé bratrství Makuty. Zajímavá poznámka je že to byli Barraki kdo dal Teridaxovi nápad svrhnout Mata Nuie. Velká potopa udeřila a zničila vnitřní doupě, Barraki utekli do vnějšího doupěte kde byli změněni.

Historie

V brzkých dobách vesmíru, velký duch Mata Nui vytvořil Barraki, aby mu pomohli vnést pořádek. Nicméně, jejich "řád " vešel do formy despotických diktatur, a každý ovládal jejich království s železnou rukou. Oni se nakonec spojil jako Liga šesti království, a mezi nimi velmi málo míst zůstalo neporažených. Během tohoto času se liga spoléhala na bratrství Makuty pro válečné bestie.
Nakonec se Barraki stali tak ctižádostivými, že chtěli svrhnout Mata Nuie. Nicméně, jeden nich, Takadox, říkal jejich plán bratrství. A tak, spojená síla bratrství a Toa dělal rychlý útok proti lize, vedení Makutou Teridaxem. Šest Barraki byli brzy chyceni a bylo rozhodnuto k popravě, když je bytost jménem Botar unesl do vězení známý jako Doupě, pod pečlivým hlídáním Hydraxona a jeho robotů.
Po osmdesáti tisíci let, když Velká potopa udeřila na vesmír, Doupě se začalo hroutit a voda se rozlévala. Barraki byli schopni k útěku a Takadox zabil zraněného Hydraxona. Nicméně, brzy zjistili, že Doupě se mělo stát částí oceánu a nějaký mutagen měnil Barraki do hříček přírody a oni byli neschopní dýchat vzduch.
Přesto jim začal jejich návrat k síle, získali Rahi jako jejich oblíbenci. Bohužel, jejich sny byly rozdrceny - doslovně - když se město z ostrova seshora začalo zhroutit na jejich pevnosti. Oni brzy začali útočit na město, vzali Matorany jednoho po jednom.
Tisíc let po potopě, Maska života plavala na až do doupěte a stala se symbolem naděje které Barraki věřili, že je to mohlo navrátit do jejich původních forem. Nicméně, oni nebyli jediní co toužili po masce: skupina Toa sledovali masku k doupěti, a spojil se s místními Matorany. Také komplikovanou záležitostí byl návrat Hydraxona, zdánlivě ožil
Pak, Barraki Mantax objevil důkaz zrady uvnitř skupiny. Když nakonec získal masku života, používal ji k nucení zrádce, aby se odhalil. Takadox se prozradil tím, že se snažil zabít Mantaxe v první příležitosti, ale Toa Mahri vzali masku a ostatní Barraki dovolili Takadoxovi žít. Bohužel, jeden Toa prchl s maskou a jiných pět prostě zmizelo, opuštění Barraki znovu propadli beznaději.
Nedávno se Takadox a Carapar ztratili z dolu. Ostatní čtyři předpokládali, že jsou, ale oni jsou vlastně nuceni Brutakou do sebevražedné mise. V průběhu mise se skupina setkala s legendárním Tren Krom a Carapar byl zabit.

Členi

  • Kalmah
  • Pridak
  • Ehlek
  • Mantax

Dřívější členi

  • Carapar (Zesnulý)
  • Takadox

BIOGRAFIE

25. dubna 2008 v 18:22 | Flája |  Ostatní
Jako na mém druhém blogu sem budu dávat biografie-mahri nui. Příběhy to neomezí protože:Brzo už budou končit a setejně je tak často nepřidávám.

Díl 15.: "Rodinné" setkání

24. dubna 2008 v 21:22 | Flája |  Příběh Mahri-nui
Matorani dotáhli Carapara do jeskyně(Idris někde venčí Hydruky).
Sarda:"Už ani kousek!"
Defilak:"Tak já ho tam dotáhnu sám!"
Carapar se ale probral a kopl Defilaka.
Carapar vzal Defilaka.
A hodil s ním. Defilak se ale chytil na vršku jeskyně.
Defilak:"Sardo! Uteč!!! Uteč!"
A tak Sarda utíkal, ale Carapar za ním.
Nakonec mu ale utekl a pomohl Defilakovi.
Defilak:"Díky."
Najednou se ale strop jeskyně propadl a Matorani spadli dolů.
Defilak:"Bolí mě záda."
Pak se oba zvedli a šli pryč.
Gadunka zatím odnesl masku.
A šel vraždit na celé Mahri-nui.
Ehlek našel Nocturna a společně hledali masku.
Nocturn:"Víš, že jsi úplně blbej?"
Ehlek:"Cože jsi to řek?"¨
A napálil do Nocturna elektřinu.
To ho odhodilo pryč.
Ehlek:"Ještě jednou a zabiju tě!"
Pridak ucítil elektrický výboj. Pridak:"Ehlek, nebo toa...."
A plaval směrem odkud výboj cítil.
A dorazil k nim.
Pridak:"Nechci bojovat, dostaneme se ven a obnovíme Ligu šesti království!"
Ehlek:"Dobře, dobře......"
A tak šli dál.
Kalmahovi donesla jeho oliheň zprávu o tom, že se shromáždili Ehlek, Pridak a Nocturn.
Kalmah:"Díky, pokračuj takhle a možná tě nechám vysát nějakou energii."
A tak plaval k nim.
A taky je našel.
Kalmah:"Nechci boj-"
Nocturn:"Jo bojovat........"
A tak šli dál.
Pak potkali Carapara, kterej byl vyraplenej a po cestě zabil nějakého rahi, kterého teď žere.
Carapar mluvil s plnou pusou:"Co vy tady všichni děláte?"
Carapar:"Není tady Takadox? Že bych mu dal taky."
Ehlek:"Není a ty pojď s námi."
Carapar:"Uklidni se...."
Carapar zahodil část toho rahi.
A šel s nimi dál.
Pak potkali Mantaxe.
Pridak:"Tak tohohle jsem dlouho neviděl."
Mantax:"Hydraxon mě uvěznil, ale já se podkopal!"
Ehlek:"S tým tvým klepítkem jo? HAHAHA!!"
Mantax na něj běžel.
Ehlek."Skus si to a vykuchám tě!"
A tak zase šli.
Carapar:"Chybí jen Takadox."
Carapar:"TAKA-"
Pridak:"Ještě slabiku a už nezaspíváš."
Ale Takadox tam stejně připlaval.
Takadox:"Pusť ho!"
Pridak:"Stačilo to říct normálně! Ne mě hned hypnotizovat!!!"
Takadox:"Tohle mám rád...."
A všichni šli.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!!!!!!!!!!!

Díl 14.:Útok rahi

22. dubna 2008 v 21:56 | Flája |  Příběh Mahri-nui
Toa s Maxilosem šli někde po skále.
Maxilos:"Počkejte! Co to je?"
Kolem proplaval Rahi.
Ale plaval dál.
Maxilos:"Radši by jsme měli jít."
Tak došli až dolů pod skálu.
Připlaval tam ten samý rahi a odnesl Kongua.
Maxilos:"Zabiju ho!"
Jaller:"NE!!! Je tam Kongu!" a rahi zrovna zaútočil na Maxilose.
A shodil ho na Jallera.
Maxilos se zvedl a řekl:"Na ně!"
Jaller:"Jo!Hahli!! Jsi nejrychlejší."
Hahli roztáhla ploutve.
A plavala pryč.
Hahli chytla jednoho rahi za ocas.
A plavala s ním pryč.
Nuparu:"Já najdu toho druhýho."
A plaval pryč.
Ale když tam doplaval, stál tam Kongu a hlava toho rahi.
Kongu:"Nechtěl mě pustit....."
Nuparu:"Násilníku."
Na cestě se potkali.
Pak tam přiletěla Hahli a Kongu ji málem zastřelil(zase).
Kongu:"Áááá!!!! Co jsem ti říkal."
Hahli:"A já ti říkala, ať si všímáš okolí."
A tak šli dál.
Carapar zatím potkal Gadunku!!!! Matoro Gadnuku nezabil, jen ho zmrazil a on se zase rozmrazil.(jednu ruku má useklou).
Carapar:"Tak poď no!!!! Poď!!!!!"
Carapar položil masku.
A cvakl klepetem.
Gadunka vzal Carapara.
Ale ten GAdunkovi chytl hlavu.
Zvedl ho nad hlavu.
A obrovskou silou s ním hodil o zem.
Vzal masku a šel pryč.
Zrovna když se Carapar zvedal, našli ho matorani.
Defilak:"Štěstí!"
A napílil do něj vzduchovou kouli a Carapar nemohl dýchat.
Sarda šel za něj.
A dal mu zbraní za hlavu.
Defilak:"Máme jednoho!! Skvěle!"
Vzali carapara za nohy a táhli ho pryč.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!!!!!

Díl 13.:Ehlek je naštvaný

17. dubna 2008 v 14:06 | Flája |  Příběh Mahri-nui
Toa a Maxilos si chvilku odpočinuli a Matoro s Maxilosem si povídali.
Maxilos:"Barraki už dávno unikli z vězení, ale nemůžou se odsud dostat bez masky života."
Matoro:"Já myslel že nás chtějí jen zničit......"
Najednou tam připlavala Hahli a Kongu se tak lekl, že ji málem zabil.
Hahli:"Masku jsem nenašla........Kongu!!!!! Tys mě málem zabil!"
Kongu:"Nejdřív se ohlaš, pak doplav......."
Najednou Spinax začal štěkat.
Všichni Toa se na něj otočili.
Maxilos se postavil a řekl:"Barraki jsou sice daleko, ale jdou sem."(Spinax má výborný čich)
Matoro:"Tak na co čekáme? Jdeme na ně!"
Maxilos:"To bych neriskoval...."
A tak teda všichni šli.
Zanedlouho Barraki došli na místo kde Toa odpočívali.
Ehlek:"Áááááááá!!! Oni tady nejsou!"
Ehlek zabodl dráp do kamene.
Ehlek:"To nejde vytáhnout!"
Nakonec zbraň vytrhl a kámen vyletěl "do vody".
Nocturn:"Jak se opovažuješ to po mě házet?"
A odrazil kámen.
Přímo na Kalmaha.
Nocturn:"Jdu tu masku hledat sám!"
A odešel pryč.
Kalmah odvalil kámen a postavil se.
A taky odešel.
Ehlek se za ním plížil, ale Kalmah si ho všiml díky svým chapadlům na hlavě.
Ehlek se napřahoval.
Ale to už měl nohy obmotanou chapadlem.
Kalmah:"Sku to ještě jednou a už si nezaplaveš."
A zhodil Ehleka na zem.
Ehlek:"Nic se mi nedaří!!!!"
A začal střílet elektřinu na kámen.
A ten rozbil na kousky protodermis.
A odplaval.
Carapar zatím hledal Takadoxe.
Ale ten měl jiné problémy-šel po něm Hydraxon.
hydraxon hodil ostří(jsem zjistil že to není výbušnej bumerang).
Takadox ho ale odrazil.
Hydraxon chtěl vzít ostří.
Pak se Takadox otočil.
A začal ho hypnotizovat. To udělalo hydraxonovi halucinaci.
A ta vypadala takhle.
A když Hydraxon odcházel tak na něj Takadox mával.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!!!!!

Díl 12.: Robot je zpět?

16. dubna 2008 v 14:09 | Flája
Foťák se rozjel, tak zase pokračujeme.
Toa pronásledovali Takadoxe a Hahli byla trochu napřed.
A za nimi běželi Kongu-protože nerad plave- a Hewkii-protože plave moc pomalu.
Takadox, ale skvěle unikal......
Ale Hahli není zrovna pomalá......
Takže Takadoxe dohnala a drápla do nohy.
Takadox chtěl na Hahli zaútočit, ale maska mu vylétla(je tam vidět, ale jen málo).
Takadox plaval dolů pro masku.
Plaval pořád níž.
Ale Hahli do něj narazila.
Takadox narazil do sklály a spadl omráčený na zem.
Ale hahli neměla čas ho zabít-plavala hledat masku.
Zatím co byla Karzahni zabit a Toa hledali masku, tak si Barraki uvědomili co jim vlastně všechno Makuta "nad vodou" udělal a chtěli ho zabít.
Makuta na Barraki poslal Spinaxe, aby je zdržel a sám utekl.
Makuta:"Tohle nebyl dobrý plán................ale mám lepší."
Toa hledali masku a Hahli ji hledala někde jinde.
Najednou viděli Makutu/Maxilose.
Najednou robotovo tělo spadlo, protože ho Makutova energie opustila.
Kongu:"Já se mrknu jestli je tam pořád Makuta."
Toa namířili na robota Cordaky a Kongu tam šel v maximální pohotovosti.
Kongu přišel k robotovi.
Kongu kopl robota do hlavy.
Kongu:"Dobrý Makuta tam není, jinak bych byl mrtvej."
Matoro se ke Konguovi vydal.
Matoro přišel k robotovi a zmáčkl tlačítko.
Najednou se robot zvedl.
Matoro:"No tak teď mi řekni co jsi zač."
Maxilos:"Jsem robot Maxilos a jsem pověřen hlídat Barraki."
Matoro:"Pojďte sem, je neškodnej."
Toa tam tedy došli.
Maxilos:"Nemusíte se ke mě chovat jako k Rahi, mám svoji vlastní umělou inteligenci."
Jaller:"A pomůžeš nám najít masku?"
A tak teda všichni šli.
Hydraxon zatím nechtěl dodržet slib a taky hledal masku.
Hydraxon nakonec našel masku první a chystal se vystřelit.
Najednou ho, ale Carapar bouchnul do hlavy. Carapar:"Tohle nepůjde."
Hydraxon padl omráčený na zem, ale Carapar si myslel že je mrtvý.
Carapar:"Beru masku a du za Takadoxem."
Tak teda vzal masku a šel.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!!!!!!!!!!!

Asi konec příběhů

14. dubna 2008 v 20:37 | Flája |  Příběh Mahri-nui
Divíte se proč že? Jednoduchá odpověď:posral se mi foťák a máti mi nechce půjčoat svůj, takže na 70% končí moje debilní příběhy a to znamená že na Karda-nui (pokud nebudu mít čím fotit) taky nezačnou.

Díl 11.: Maska v nespráných rukou...

13. dubna 2008 v 20:23 | Flája |  Příběh Mahri-nui
Sry že jsem zase dlouho nedal příběh.
Sarda a Idris docházeli do tábora, ale byl tam jen Defilak.
Idris."Zvládli jsme to.....kde jen ten bláznivý Toa?"
Defilak:"Odešel hledat Toa kteří hledají toho Toa."
Sarda:"Měli by jsme se odsud vypařit! Ale já jedu na hydruce"
A naskočil na Thuloxe.
A Idris pomalu nasedla na Moraka.
Defilak:"A já zase pěšky....."
A tak teda šly hledat nové místo.
Až došli do vesnice kde měl Sarda a Idris schovaný stroj.
Toa zatím hledali Matora.
A Kongu za nimi běžel.
A nikdo si ho nevšímal.
Hewkii:"Hele Kongu.....se vleče......"
Jaller:"Musíme najít Matora tak pohněte!"
A Kongu se k nim připojil.
A Matoro zatím někde meditoval a přemýšlel kde by maska mohla být.
Najednou Matoro zvednul hlavu a řekl:"Hydraxon!!!"
Vzal zbraně a běžel pryč.
Matoro nakonec našel hydraxona.
Matoro:"Dej mi tu masku!"
Najednou Hydraxonem projeli vzpomínky Dekara a řekl:"Maska musí být zničena!"
Matoro:"Nech toho!!!!"
Matoro chtěl střelit Cordakem.
Ale ten se mu zaseknul!!!!!
Hydraxon:"Tem je nějakej vadnej!! HAHAHA!!!"
Odhodil masku a namířil na ni Cordak.
Ale v tu chvíly se tam dostala Hahli.
A srazila Hydraxona na zem.
Hahli:"POJĎTE HO PODRŽET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ale Matoro Hahli neposlouchal a vzal masku.
Ostatní Toa drželi Hydraxona u země a Hahli se zvedla.
Kongu:"Necháš masku a nás a my tě necháme žít!"
Hydraxon:"Dobře, dobře no!"
Toa Hydraxona pustili.
A on odešel.
Matoro:"Všechno jsem....ehm, ehm jsme napravili."
Ale najednou někdo Matorovi masku vytrhl.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!!!!

Karzahni v říši mrtvých

13. dubna 2008 v 13:43 | Flája |  Příběh Mahri-nui
Nenapadá mě příběh tak teď dělám tyhle kraviny:
Karzahni je tam moc rád.....protože ani neví že je to říše mrtvých.
Často se tam prochází.
A když potká nějakého matorana(dejme tomu že je to nějakej deadlej matoran)......
Tak ho většinou....
.....znovu zabije(aby "očistil" vesmír :-D)
Jednou se potkal s mrtvým Kurahkem.
Karzahni."Ty pudeš!!!"
Kurahk:"Si věříš!"
Karzahni:"Tak pojď no!!!!"
Kurahk:"Ty pojď první!!!"
Tak Karzahni švihl řetězem.
A přitáhl si Kurahka k nohám.
Karzahni:"Dobře že jsem začal...."
Otevřel Kurahkovi poklop ve kterém je Kraata.
Ta skočila Karzahnimu na hlavu.
A nakazila jeho masku(Karzahni má masku spojenou s hlavou.)
Od té doby tam stojí jak vemeno protože mu nikdo nedává rozkazi. Pápá Karzahni

Jak se má Mantax ve vězení

9. dubna 2008 v 22:26 | Flája |  Příběh Mahri-nui
Jak z příběhu víte Mantax je ve vězení a tady je menší ukázka jak se tam má(berte to tak že je ten strop průhlednej):
Mantax má pohodlnou postel na které často leží.....
Občas když se vzbudí a vzpomene si na Hydraxona začne mlátit do zdí.
Jednou mu spadl kámen na hlavu-ulomil se ze stropu.
Mantaxe to omráčilo.
A asi mu kleslo IQ protože když se probudil hodil kamenem do zdi....
A ten ho zase omráčil....
Chtěl jse to udělat vtipný moc se to nepovedlo.........snad bude Karzahni lepší

Díl 10.: Karzahniho smrt

8. dubna 2008 v 21:28 | Flája |  Příběh Mahri-nui
Karzahni odpočíval po dlouhé cestě po Mahri-nui.
Karzahni:"Zajímalo by mě co se stane.....třeba mi něěco pomůže k vyčištění vesmíru!"
Karzahni aktivoval svoji masku.
Karzahni viděl jak je chycený v nějkém stroji a matorani ho boadjí zbraněmi.
Karzahni rychle vyskočil. A něco si mumlal.
Pak odešel, ale neuvědomil si že je to jen možná budoucnost.
Když šel Karzahni pod skalou maorani byli na ní se svým strojem.
Idris:"To je on!"
Matorani došly ke kameni.
A hodili ho na něj.
Karzahniho kamen shodil a je možné, že i zabil.
Sarda radostně vykočil "do vody".
Když ale matorani došli dolů, čekalo je nemilé překvapení.
Ale na Karzahniho taky čekalo...........
.......PŘEKVAPENÍ!!!!!!!!! HAPY BIRTHDAY TO YOU......
Sarda a Idris šly ke Karzahnimu.
Ale Karzahni stroj rozbil!
Karzahni:"Tohle vám nevyšlo!!!!"
Karzahni vzal kus stroje.
A hodil ho na Sardu.
Pak na něj Idris skočila.
Karzahni ji ale chytil.....
Hodil s ní o skálu.
A Idris ze skály sjela na zem.
Sarda se zvedl.
Vzal ovladač a kliknul na tlačítko.
Stroj se najednou rozjel(z poslední šťávy).
A to co na něm ještě drželo se zabodlo do Karzahniho.
Karzahni:"To......to není fér!"
A jeho tělo spadlo k zemi.
Sarda budil Idris, ale nedařilo se mu to.
Idris se nakonec po dlouhé době probrala.
Sarda:"Ty žiješ!!!!"
A objal ji.
Idris:"Pusť mě!!!"
Odstrčila Sardu a ten málem spadl.
A pak odešli.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!!

Díl 9.: Začátek Matorova hledání

6. dubna 2008 v 22:09 | Flája |  Příběh Mahri-nui
Sry že nebyl dlouho příběh.
Hydraxon došel k nově postavenému vězení.
Odhodil masku.........
A střelil díru do vězení.
Hydraxon:"Chyběli dveře..............."
Hodil Mantaxe dovnitř.
Hydraxon:"A teď udělat ty dveře........."
Hodil vystřelenou zeď zpět, ale kolem začala proudit energie z masky života která to opět zacelila.
Hydraxon:"Nechám si ji!"
A odešel pryč.
Mantax se zatím v pohodě natáhl na postel(udělám takovej mezidílek kde bude jak se tam Mantax má...)
Zatím do táboru přišel Kongu a už jen zaslechl:".....sbohem."
Kongu:"Dvě otázky. Za prvé-kde jsou ostatní a za druhé-jaký sbohem??"
Sarda:"To jsi nějak přeslechl, já říkal.....říkal jsem honem!"
Kongu:"A kde jsou teda ti Toa?"
Defilak:"Šly hledat Matora."
Kongu:"A ten je jako kde?"
Idris:"Ten šel hledat masku...."
Sarda:"Tak i jdeme........jdeme se projít."
Kongu:"Tak zatím ahoj........proč mě tady vždycky nechají nevíte?"
A Sarda s Idris odešli.
Ale oni se nešli projít..........
V jeskyni měli schovaný stroj a Idris ho nastartovala.
A vůz to tam začoudil(jsem si neuvědomil že to je pod vodou......)
Matoro zatím hledal masku.
Ale nevšiml si pasti kterou matorani dávno nastražili proti Barraki.
Matoro ale...
......uklouzl na kameni.
Šipky mu proletěli těsně kolem masky.
Matoro:"Hodný kámen."¨
Matoro se postavil.
A šel dál.
Makuta..........
..........Pridak.......
.......a Kalmah hledali ostatní Barraki.
Kalmah měl štěstí a našel Ehleka.
Kalmah:"Je tady Makuta!"
Ehlek:"To je jako tam ten jo? No jestli mě odsud dostane......."
Kalmah:"Může nás odsud dostat.......nějak."
Ehlek:"Na co čekáme?"
A šli za Makutou.
Pridak měl taky štětstí-našel Nocturna.
Pridak:"Víš kdo jsem?"
Nocturn:"Ano, ty jsi Pridak-žralok."
Pridak:"Jestli se chceš odsud dostat s pomocí masky života pojď se mnou."
Nocturnův pohled se najednou změnil na vražedný. Nocturn:"Maska života?"
A oba šli.
Pak se všichni sešli.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Ultimate Dume neboli Makuta vs. Icarax

6. dubna 2008 v 7:35 | Flája |  Boje
Některý fotky jsou naschvál rozmazaný.
Jako první se do arény dostavil Icarax.
A chvíly po něm Makuta.
Oba se postavili proti sobě.
A rozběhli se.
Icarax roztočil svůj štít a dal do toho obrovské množství stiné energie.
Ale Makuta štít v pohodě chytl.
Makuta Icarax chytl kolem pasu.
Ale Icarax Makutu bodnul do ramene.¨
A Makutu ucuknul.
Icarax složil křídla, aby se mu líp bojovalo.
A zase začal útočit.
Ale Makuta mu jednu vrazil.
A Icarax odletěl až prorazil zeď.
Icarax se zase rozletěl na Makutu(nemaají v tom něco osobního?)
Icarax zase použil stinou energii ale ne tak silnou.
Makuta se mu ale jen zasmál.
Icarax chtěl Makutovi useknout ruku, ale měl ji pevnou jako skálu(myslim tím pěst).
Pak Makuta chytil i Icaraxův štít.
Makuta Icaraxe probodnul.
Icarax:"Tohle nestačí aby mě zabilo!!"
A probodl Makutu taky.
A pak mu ještě..........
......usekl křídlo!
Makuta Icaraxe odhodil stranou.
A začal řvát bolestí.
Icarax vylétl do vzduchu a začal řvát na Makutu:"Proč za mnou neletíš?"
Makuta:"Já za tebou nemůžu, ale dostanu tě dolů!!!!"
Makuta došel ke zdi.
Vytrhl kus a hodil ho na Icaraxe.
Zeď Icaraxe zasáhla.
Ten se zřítil na zem a upustil svoje zbraně.
Makuta:"No vidíš že to de...."
Makuta vzal Icaraxovu zbraň.
A nabodl Icaraxe do zad.
Icarax se ale ještě zvládl postavit.
A vzal svůj štít.
A použil poslední zbytek své stiné energie plus plnou sílu své masky na hod štítu-vytváří se tam dokonce i nějaká jiná energie.
Ale Makuta to zase chytil!!!!!
A hodil zpátky na Icaraxe.
Zbraň zavadila o to co bylo v Icaraxovi zapíchnuté a vytrhnulo se to. Icarax kvůli tomu vykrvácel.
Vítězí MAKUTA!!!!!